Cestné závory

Cestné závory až do dĺžky ramena 8m, slúžia ako mechanické zábrany pri vjazde/výjazde z parkovísk a priemyselných areálov.

Široké možností elektronického ovládania, signalizácie a doplnkov umožňujú realizáciu podľa najnáročnejších požiadaviek projektantov, resp.prevádzkovateľov. Pri použití na vrátniciach do priemyselných areálov je to tlačítkové ovládanie s kombináciou diaľkového ovládania + signalizácia blikajúcim majákom, pri použití na privátnych parkoviskách je to najčastejšie ovládanie bezdotykovou kartou v kombinácii s indukčnou slučkou + signalizácia červeno/zeleným semafórom.

Stáva sa samozrejmosťou prepojenie systému ovládania závor s inteligentným systémom objketu, s dochádzkovým-prístupovým systémom, prepojenie so systémom EZS, EPS.luxury replica watches

Galéria

Cestné závory(20)

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a loajálnosť voči nášmu zákaznikovi.