Cestné závory

Cestné závory až do dĺžky ramena 8m slúžia ako mechanické zábrany pri vjazde/výjazde z parkovísk a priemyselných areálov.

Široké možností elektronického ovládania, signalizácie a doplnkov umožňujú realizáciu podľa najnáročnejších požiadaviek projektantov, resp. prevádzkovateľov. Pri použití na vrátniciach do priemyselných areálov je to tlačidlové ovládanie s kombináciou diaľkového ovládania + signalizácia blikajúcim majákom, pri použití na privátnych parkoviskách je to najčastejšie ovládanie bezdotykovou kartou v kombinácii s indukčnou slučkou + signalizácia červeno/zeleným semaforom.

Stáva sa samozrejmosťou prepojenie systému ovládania závor s inteligentným systémom objektu, s dochádzkovým-prístupovým systémom, prepojenie so systémom EZS, EPS.

Galéria

Cestné závory(20)

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a lojálnosť voči nášmu zákazníkovi.