Vyrovnávacie mostíky pre nakladacie/vykladacie miesta

Vyrovnávacie mostíky pre nakladacie / vykladacie miesta v priemyselných expedičných halách s elektrohydraulickým systémom slúžia na premostenie nakladacej rampy haly s pristaveným kamiónom, a tým sa zjednodušuje nakládka resp.vykládka tovaru. Tieto vyrovnávacie mostíky sme pripravený vybaviť elektronickým navádzacím systémom s optickou resp.akustickou signalizáciou. Používame aj mechanické navádzacie zvodidlá.

Súčasťou týchto nakladacích/vykladacích miest sú aj protiprievanové tesnenie, ktoré slúžia pre čiastočné utesnenie priestoru medzi halou a pristaveným kamiónom.

Galéria

Vyrovnávacie mostíky(5)

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a loajálnosť voči nášmu zákaznikovi.

Middle ear depends upon the vibration of paper writer movable bones.