Vyrovnávacie mostíky pre nakladacie / vykladacie miesta

Vyrovnávacie mostíky pre nakladacie / vykladacie miesta v priemyselných expedičných halách s elektro-hydraulickým systémom slúžia na premostenie nakladacej rampy haly s pristaveným kamiónom, a tým sa zjednodušuje nakládka resp.vykládka tovaru. Tieto vyrovnávacie mostíky sme pripravený vybaviť elektronickým navádzacím systémom s optickou resp. akustickou signalizáciou. Používame aj mechanické navádzacie zvodidlá.

Súčasťou týchto nakladacích / vykladacích miest sú aj protiprievanové tesnenia, ktoré slúžia pre čiastočné utesnenie priestoru medzi halou a pristaveným kamiónom.

Galéria

Vyrovnávacie mostíky(5)

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a lojálnosť voči nášmu zákazníkovi.