Garážové dvere a automatické brány od Sijuko, spol. s r.o

O nás

Firma Sijuko sa flexibilne prispôsobovala inovatívnym požiadavkám trhu a moderného zákazníka, čoho výsledkom je množstvo namontovaných atypických výrobkov vrátane garážových brán a automatických dverí v rôznom farebnom prevedení a technickom vybavení.

Firmu oslovili aj renomované závody a firmy, s ktorými spolupracuje dodnes:
Whirlpool Slovakia, s.r.o.
Tatramat s.r.o.
Wolksvagen Slovakia a.s. Bratislava
Prima Poprad, s.r.o.
IK STEEL, s.r.o.
Národná Banka Slovenska – Košice, Poprad, Humenné
SLSP a.s. Prešovský kraj

V roku 2005 sa firma SIJUKO transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným SIJUKO, spol. s r.o.

Tieto zmeny znamenali personálne rozšírenie firmy a príjem ďalších zamestnancov na základe väčších zákaziek a ich pravidelného servisu.

Stali sme sa regionálnymi zástupcami výrobcov a importérov:
ELBA a.s. Kremnica – Garážové dvere
AXIAL,s.r.o. Bratislava
EMOS – Alumatic s.r.o. Považská Bystrica
EFAFLEX Gmbh, Nemecko – zástupcom zahraničného výrobcu priemyselných a špeciálnych rolovacích dverí.
Nice S.p.A., Taliansko – vstupné brány k rodinným domom

Vo firme SIJUKO s.r.o. pracuje odborný tím vysoko kvalifikovaných technických odborníkov, ktorí si pravidelnými školeniami rozširujú obzor svojich vedomostí a
technických zručností v danom odbore. Výsledkom sú technické oprávnenia o odbornej spôsobilosti našich zamestnancov.

Firma SIJUKO, spol. s r.o ponúka inovatívny prístup, spoľahlivosť, spokojnosť a lojálnosť voči nášmu zákazníkovi.