MERAČ TEPLOTY – Automatický signalizačný teplomer

Meranie teploty z bezpečnej vzdialenosti

Alarmujúca situácia spôsobená vírusom SARS-CoV-2 a jeho ohrozením obyvateľstva nákazou COVID-19 nás prinútila pristúpiť k opatreniam a ochrane zdravia zamestnancov, respektíve všetkých obyvateľov našej krajiny.

Inovatívnou myšlienkou je bezdotykové meranie teploty z dostatočnej vzdialenosti na základe laserového teplomeru, ktorý po nasnímaní daného zamestnanca odmeria jeho aktuálnu teplotu tela a vzápätí  akustickou a svetelnou signalizáciou podá informáciu o normálnej alebo zvýšenej teplote dotyčného pracovníka.

Čo o nás povedali

Reportáž Televíznych novín TV Markíza nájde v archíve Zrkadlo s teplomerom

Tento bezdotykový merač teploty je ochranou pre všetkých, ktorí prichádzajú na pracoviská do závodov, predajní, ambulancií atď.

Možnosti využitia:

 • na úradoch
 • poštách
 • ambulanciách
 • hoteloch
 • penziónoch
 • na všetkých vrátniciach
 • závodoch
 • firmách

Ako teplomer funguje

Laserový merač teploty – automatický teplomer s akustickou a svetelnou signalizáciou odmeriava  teplotu (cca 2s),  ktorú pípnutím zobrazí na displeji  zariadenia. V prípade zvýšenej teploty, ktorá je 37,2 °C (hodnota je nastaviteľná) sa spustí hlasný zvukový alarm, ktorý  signalizuje zvýšenú teplotu meranej osoby, ktorá stojí pod laserom teplomeru.

Výhody

V rámci bezpečnosti nie je viac potrebné, aby vrátnik alebo bezpečnostná služba merala každému zamestnancovi z bezprostrednej blízkosti jeho teplotu:. S pomocou tohto laserového merača teploty je jednoducho možné kontrolovať aktuálnu teplotu zamestnancov z dostatočnej vzdialenosti aj v početných množstvách ľudí.

Ako prebieha meranie teploty

 1. Zamestnanec alebo dotyčná osoba pristúpi pod laserový merač teploty tak, aby mu laser priamo svietil na čelo (pomôcka – zrkadlo)
 2. Zamestnanec alebo dotyčná osoba počká na zvukový signál, ktorý oznámi ukončenie merania teploty a je možné odstúpiť spod merača teploty
 3. V prípade zvýšenej teploty zamestnanca alebo dotyčnej osoby a sa ozve hlasný zvukový signál, ktorý je rozdielny od zvukovej signalizácie ukončenia merania

Ak Vás tento bezdotykový teplomer zaujal neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií